Bf र Gf कुराकानि

Bf:”तिमि मेरी जुन हौ!!”
Gf:”अनि तिमि मेरो Neel Armstrong! ?
Bf:”कसरी नि?”
Gf. (हल्का सरमाएर)
जुनमा चड्ने पहिलो व्यक्ति

Source:मेरो जोक हँसाउने जोक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *